Znanstveno mnenje o utemeljenosti zdravstvene trditve v zvezi s standardiziranim vodnim izvlečkom belega fižola
Izguba teže

Znanstveno mnenje o utemeljenosti zdravstvene trditve v zvezi s standardiziranim vodnim izvlečkom belega fižola

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) (2014)

Na vlogo za odobritev zdravstvene trditve v skladu s členom 13(5) Uredbe (ES) št. 1924/2006, ki jo je prek pristojnega organa Združenega kraljestva vložila družba InQpharm Europe Ltd, je bil Panel EFSA za prehrano, nova živila in živilske alergene zaprošen, naj pripravi mnenje o znanstveni utemeljenosti zdravstvene trditve v zvezi s standardiziranim vodnim ekstraktom belega fižola (Phaseolus vulgaris L.) in zmanjšanjem telesne teže. Panel meni, da je živilo dovolj opredeljeno. Za posameznike s prekomerno telesno težo je zmanjšanje telesne teže koristen fiziološki učinek. Vložnik je navedel štiri intervencijske študije na ljudeh, v katerih so preučevali učinke vodnega izvlečka belega fižola na telesno težo in so se nanašale na trditev. Iz dveh od štirih študij ni bilo mogoče izpeljati zaključkov. Panel je pri presojanju dokazov upošteval, da je ena intervencijska študija na ljudeh pokazala učinek standardiziranega vodnega izvlečka belega fižola na zmanjšanje telesne teže, če so ga uživali 12 tednov, da je bilo zmanjšanje telesne teže večinoma posledica zmanjšanja telesne maščobe in da je učinek standardiziranega vodnega izvlečka belega fižola na telesno težo podprla tudi druga študija s krajšim trajanjem. Vendar je Panel upošteval tudi, da je pri prvi študiji obstajalo tveganje pristranskosti, da je imela podporna študija metodološke omejitve in da niso bili predloženi dokazi o mehanizmu, s katerim bi lahko standardizirani vodni izvleček belega fižola povzročil navedeni učinek. Panel ugotavlja, da predloženi dokazi ne zadoščajo za ugotovitev vzročno-posledične povezave med uživanjem standardiziranega vodnega izvlečka belega fižola (Phaseolus vulgaris L.) in zmanjšanjem telesne teže. Če želite prebrati celotno študijo, kliknite tukaj (v angleščini).
Nazaj na spletni dnevnik